​Online kurzy:
​Elementary 
Low Intermediate
​Intermediate


Voľné miesta do skupín:

Intermediate
utorok
16:30-18:00

 
   

Sunrise ponúka výučbu anglického jazyka v podobe individuálnych a skupinových kurzov so zameraním pre dospelých klientov, mládež a deti.

Špeciálne kurzy určené pre zdravotné sestry alebo iný zdravotný personál, vyučované lektorom s bohatými skúsenosťami s prácou v štátnych aj súkromných zdravotných zariadeniach vo Veľkej Británii, sú v ponuke.

Sunrise taktiež ponúka neúradné preklady z anglického do slovenského jazyka a naopak. 
Cieľom Sunrise je poskytovanie kvalitnej výuky anglického jazyka prostredníctvom moderných výukových metód a technológií .

         +421/915 259 979
Ohlasy klientov
Facebook page
Sunrise English Language Courses & Translations
Education · Z osobnej skúsenosti...nový spôsob výučby, profesionálny prístup ... vrelo doporučujem · August 23
Saved from Jarmila Stanova's post