​​


CenníkOnline kurzy anglického jazyka:

Individual- 25€/osoba/mesiac
​Kurz zahrňuje 4 lekcie (+ kvízy, testy, diskusie, podpora lektora). Kurz nezahrňuje hovorenie. Lekcie sú pripravené priebežne podľa individuálnych potrieb študentov. Predplatné je splatné do 28. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

Elementary level- 145€/osoba (cena platná do 31.8.2018)​
Kurz zahrňuje 25 lekcií, kvízy, testy, diskusie, podpora lektora, jedna extra aktivita každý týždeň a 5 veľkých testov (jeden test po každých piatich lekciách). Kurz nezahrňuje hovorenie. Prístup do online triedy je platný na 12 mesiacov.


Low Intermediate level- 155€/osoba (cena platná do 31.08.18)
Kurz zahrňuje 25 lekcií, kvízy, testy, diskusie, podpora lektora, jedna extra aktivita každý týždeň a 5 veľkých testov (jeden test po každých piatich lekciách). Kurz nezahrňuje hovorenie. Prístup do online triedy je platný na 12 mesiacov.​Intermediate level- ​165€/osoba (cena platná do 31.08.18)
Kurz zahrňuje 25 lekcií, kvízy, testy, diskusie, podpora lektora, jedna extra aktivita každý týždeň a 5 veľkých testov (jeden test po každých piatich lekciách). Kurz nezahrňuje hovorenie. Prístup do online triedy je platný na 12 mesiacov.


Upper Intermediate- ​XXX€/osoba (31.08.18)
Kurz zahrňuje 25 lekcií, kvízy, testy, diskusie, podpora lektora, jedna extra aktivita každý týždeň a 5 veľkých testov (jeden test po každých piatich lekciách). Kurz nezahrňuje hovorenie. Prístup do online triedy je platný na 12 mesiacov.


Skontrolujte si úroveň anglického jazyka, vyskúšajte si jednu lekciu zadarmo a pošlite mi email alebo správu pre viac informácií:

​1. Zaregistrujte sa ako študent na www.easyclass.com
​2. Použite tento Access Code: 4266-66X1
​3. Môžete si vyskúšať test a lekciu.
​4. Pošlite mi email ak máte záujem o kurz.
Cenník lekcií anglického jazyka 'Face to Face' 01/09/18-30/06/19: 
   


Všeobecné podmienky:

1. Za kurzy anglického jazyka sa platí jeden mesiac vopred.

2. Poplatok za lekciu anglického jazyka sa nevracia pokiaľ klient zruší dohodnutú lekciu a nedohodne sa na náhradnej lekcii v priebehu nasledujúceho týždňa.

3. Dohodnutie sa na zrušení a náhrade lekcie musí prebehnúť najmenej 24 hodín pred plánovanou lekciou.

4. Okrem individuálnych kurzov, všetci členovia skupiny musia zrušiť naplánovanú lekciu, ak chcú uplatniť možnosť náhradnej lekcie. Náhradná lekcia nebude umožnená individuálnym členom skupiny.

5. Platbu je možné realizovať bankovým prevodom alebo v hotovosti.


Cenník neúradné preklady:Zľava nad 20 strán:


Normostrana = 1800 znakov vrátane medzier, teda 30 riadkov po 60 strojopisných úderoch.

Maximálne 4 normostrany za 1 deň.

Cena je za hotový preklad, nie podľa rozsahu originálu.Bankové údaje:

Meno                    Monika Tomanová
Názov banky       Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu           SK92 0900 0000 0051 1751 4550
Swift/BIC             GIBASKBX


IČO: 50 545 442
DIČ: 10 7893 4901
Individuálne kurzy
60 minút - 11€
      90 minút - 16€      2-3
60 minút - 7€/osoba
90 minút - 10€/osoba 

4+
60 minút - 5,50€/osoba
90 minút - 8€/osoba


Kurzy pre
škôlkarov

​​3€/h/osoba


Kurzy pre
deti


​​4€/h/osoba


Kurzy pre
stredoškolákov


​​5€/h/osobaIndividual 
10€/h/osoba
ANG →SK

Normostrana             9€

Za slovo                  0,030€

SK→ANG

        Normostrana                       10€

        Za slovo                         0,035€
ANG→SK

Normostana             8,10€

Za slovo                   0,027€

SK→ANG

Normostrana             9€

Za slovo                   0,030€